„Świeć przykładem” – BASF

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla BASF. Celem działań firmy jest ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa i podnoszenie go na wyższy poziom, tak, aby ograniczać ryzyko powstania wypadku do minimum, zarówno w trakcie skomplikowanych operacji podczas produkcji, jak i również w pozornie przyjaznym środowisku biurowym. Niezmiernie ważne są działania, promujące bezpieczne zachowania w środowisku pracy, do których można zaliczyć wewnętrzną kampanię edukacyjną „Świeć przykładem”.

Celem kampanii „Świeć przykładem” było podniesienie ogólnej świadomości w zakresie rozpoznawania ryzyka oraz budowanie kultury bezpieczeństwa, opartej na indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, a także rozpowszechnienie tych wartości wśród możliwie najszerszej grupy pracowników. Szczególnie ważne zainicjowanie przejścia z postawy „muszę” w kierunku „chcę” być bezpieczny. W ramach kampanii we wszystkich lokalizacjach BASF w Polsce (w Warszawie, Myślenicach, Śremie, Janikowie i Środzie Śląskiej) odbyły się po 2 sesje warsztatowe, podczas których pracownicy mogli przekonać się, jak ważne podczas codziennej pracy jest przestrzeganie standardów, dotyczących bezpieczeństwa. Spotkania składały się z dwóch części – odnoszącej się do psychologii ludzkich zachowań oraz będącej rozwinięciem wartości stojących za filarami kultury bezpieczeństwa firmy. Po zakończeniu każdej sesji można było podzielić się swoją opinią na temat kampanii w specjalnie przygotowanej ankiecie. Oprócz organizacji warsztatów, w ramach inicjatywy zrealizowano i wyemitowano krótkie filmy, w których Dyrektor Zarządzający BASF Polska, a także menedżerowie działów biznesowych firmy przekonywali, jak ważne jest bezpieczne zachowanie niezależnie od działu, w którym się pracuje oraz zajmowanego stanowiska.

W warsztatach uczestniczyło ok. 85% wszystkich pracowników. Prawie 70% ankietowanych zadeklarowało, że kampania zmieniła ich spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa.

Więcej informacji