Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu – Wzmacnianie Inicjatywności Młodych

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Pomorza,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Agencja Rozwoju Pomorza koordynuje działania w woj. pomorskim organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: pozyskuje partnerów w regionie, koordynuje ich rejestrację i wydarzenia, promuje wszystkie inicjatywy, organizuje nieodpłatne spotkania dla uczniów i młodych przedsiębiorców o tematyce przedsiębiorczości. Podmioty, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują dla młodych ludzi szkolenia, warsztaty, gry biznesowe i zespołowe, konkursy oraz debaty pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Przykładem jest spotkanie ARP z młodzieżą z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, którego ideą przewodnią było pokazanie wyzwań określonych przez przedsiębiorców z lokalnego rynku, scharakteryzowanie firm i konkretnych przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy.

W regionie pomorskim odbyły się 102 wydarzenia w których uczestniczyło 6000 osób.

Ponadto w siedzibie ARP odbyło się 9 wydarzeń w których uczestniczyło ponad 150 osób. Poza nimi zorganizowano wydarzenia z innymi Partnerami w Gdyni i Słupsku oraz wizytę w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi dla 40 uczniów w spotkaniu wzięło udział 40 uczniów. ARP otrzymała nagrodę od koordynatora ogólnopolskiego Fundacji ŚTP za największą liczbę wydarzeń w Polsce oraz za istotny wkład w rozwijanie polskiej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.