Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Badania pokazują, że świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia wśród społeczeństwa jest wysoka, jednak widoczny jest brak praktycznej wiedzy w jaki sposób można przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Firma SumiRiko Poland już od kilku lat stara się popularyzować wiedzę dot. SDGs na terenie swojej gminy, m.in. organizując w szkołach kolejne edycje programu grantowego „Razem Zmieniamy Świat”. W tym szczególnym tygodniu również postanowiono zadziałać poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. Światowego Tygodnia Działania. Do szkół podstawowych, szkoły średniej oraz placówki zajmującej się dziećmi niepełnosprawnymi zostały dostarczone przez firmę plakaty informujące o akcji i zachęcające młodzież do działania, zaś w ramach aktywności w swoich szeregach firma rozpoczęła akcję “Odpady to nie śmieci- daj im drugie życie”. Postanowiono wziąć na warsztat kwestię podniesienia świadomości wśród pracowników dot. prawidłowej segregacji odpadów.

W ostatnich latach firma całkowicie wyeliminowała z użytku plastik, pracownicy korzystając z dystrybutorów piją wodę ze szklanych lub biodegradowalnych kubków, natomiast w automatach znajdujących się w stołówkach zakładowych można zakupić napoje wyłącznie w szklanych butelkach lub aluminiowych puszkach. .

Jednocześnie zakład podejmuje działania mające na celu redukcję odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych. Wśród pracowników przeprowadzono ankietę sprawdzającą wiedzę nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju, 36,5% pracowników podkreśliło, że wie dużo nt. SDGs ponieważ się tym interesują, natomiast 55% respondentów potwierdziło znajomość pojęć.

Dzięki przeprowadzonym innowacyjnym akcjom od początku 2021r. w zakładzie udało się zredukować 30% odpadów przemysłowych w stosunku do roku 2019. Obok walki ze zmianami klimatycznymi (czyli redukcja gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla), redukcja odpadów jest dla nich priorytetowym zadaniem dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.