Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności – DuPont Poland

Metryka praktyki

Firma: DuPont Poland,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma DuPont jest pomysłodawcą jednolitego narzędzia umożliwiającego kompleksowe ujęcie i badanie fizycznego, społecznego i ekonomicznego dostępu do bezpiecznego, pożywnego jedzenia, koniecznego do zaspokojenia preferencji i potrzeb żywieniowych populacji i prowadzenia aktywnego, zdrowego życia. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności jest dynamicznym ilościowo i jakościowo modelem złożonym z ponad 25 wskaźników pozwalających zmierzyć czynniki decydujące o bezpieczeństwie żywności w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Wskaźniki podzielone są na trzy kategorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. Wyniki Światowego Indeksu obejmują 105 krajów i są na bieżąco aktualizowane. Firma DuPont Poland zaprezentowała nowe narzędzie i możliwości jego zastosowania opinii publicznej, omawiając obszary, które wymagają poprawy w obrębie wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Informacje na temat indeksu i pozycji Polski przekazano różnym grupom interesariuszy, m.in. dziennikarzom, kadrze naukowej w Polsce (uniwersytety przyrodnicze, politechniki, uczelnie ekonomiczne), liderom opinii i ekspertom branżowym. Ogólna punktacja Polski w rankingu wynosi 71,9 pkt, co daje nam dwudziestą czwartą pozycję wśród ujętych w badaniu państw. Indeks mierzy podstawowe czynniki, które wpływają na dostępność dla konsumentów wystarczającej ilości bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, oferowanej w przystępnych cenach. Zawiera też kwartalny współczynnik wahania cen żywności określający dla poszczególnych krajów ryzyka w okresie  rocznym.

Wyniki Światowego Indeksu są dostępne nieodpłatnie na interaktywnej stronie internetowej (www.foodsecurityindex.eiu.com) ułatwiającej samodzielne określenie sytuacji żywnościowej w danym kraju oraz porównanie zależności między wskaźnikami bezpieczeństwa i sytuacji w innych krajach.