Świąteczne prezenty w słusznym celu

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach akcji Świąteczne prezenty w słusznym celu pracownicy Orange Polska przekazują podarunki otrzymane od partnerów biznesowych na cel charytatywny. Zebrane przedmioty przekazywane są Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a następnie spieniężane podczas aukcji charytatywnej. Uzyskany w ten sposób dochód wspiera działania wybranych organizacji pozarządowych pomagających dzieciom. Akcja ta stanowi element przyjętego przez firmę Programu Zarządzania Zgodnością (Compliance), który jest wyrazem woli prowadzenia działalności gospodarczej w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.