Świąteczna zbiórka żywności

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Credit Agricole Bank Polska po raz pierwszy zaangażował się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną co roku przez Banki Żywności; 17 pracownikom-wolontariuszom banku przydzielono konkretny supermarket – Tesco przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu – w którym pełnili dyżury w trakcie ostatniego weekendu listopada 2014 roku. Do zadań pracowników należało przygotowanie koszy oraz plakatów reklamujących pomaganie. Zebrana żywność – łącznie 554 kg – trafiła poprzez organizacje zajmujące się dożywianiem do osób potrzebujących.