Świąteczna Aukcja Charytatywna – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Od 2002 roku, przed Bożym Narodzeniem pracownicy Polskiej Telefonii Cyfrowej biorą udział w Świątecznej Aukcji Charytatywnej. Projekt opiera się na zaangażowaniu pracowników w inicjatywy społeczne w stworzonej dla nich przez firmę przestrzeni. Pieniądze z aukcji przeznaczane są dla dzieci w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. W 2012 roku blisko 1 tys. pracowników i firma przekazali ponad 130 tys. zł na program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja. W sumie przyznano 180 stypendiów. W latach 2002–2011 pracownicy i firma przekazała w ramach projektu ponad 800 tys. zł.