Świąteczna akcja zbierania paczek

Metryka praktyki

Firma: Grupa Amica,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Fundacja Amicis firmy Amica organizuje świąteczną akcję zbierania paczek żywnościowych dla potrzebujących z okolic Wronek i Poznania. Zbiórka realizowana jest przy wsparciu pracowników Amica oraz spółek zależnych Amica Handel i Marketing, Inteco Business Solutions, Amica International oraz zaprzyjaźnionej KKS Lech Poznań. Pracownicy kompletują i wspólnie pakują paczki, następnie z pomocą OSP Amica paczki docierają do potrzebujących.

Beneficjentami akcji w roku 2018 było ponad 950 osób m.in. dzieci z domów dziecka, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz rodziny wielodzietne.