Świat nauki DB

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Świat nauki DB to platforma szkoleniowa działająca w DB CARGO POLSKA. Każdy pracownik, przy wsparciu ekspertów z działu HR, ma możliwość stworzenia własnego materiału, za pomocą którego dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na platformie znajdują się materiały dotyczące każdego obszaru działania firmy.

Platforma „Świat nauki DB” jest cały czas aktualizowana i wzbogacana o nowe materiały szkoleniowe. O efektywności praktyki ma świadczyć m.in. różnorodność materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pracowników- cel: na platformie znajdą się materiały dotyczące każdego obszaru naszej firmy. Cel ten został osiągnięty – aktualnie gotowych lub w przygotowaniu jest prawie 30 materiałów szkoleniowych dotyczących każdego obszaru organizacji. Celem było także utworzenie dostępu do platformy szkoleniowej dla wszystkich (umysłowych i fizycznych) pracowników. Ten cel również został osiągnięty. Dodatkowo platforma zastępuje w wielu przypadkach tradycyjne szkolenia wymagające większego zaangażowania czasowego, podróży, a co za tym idzie produkcji materiałów szkoleniowych i emisji gazów cieplarnianych.