Świat Młodych Badaczy – Henkel

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Henkel, firma z ponad 140-letnim doświadczeniem w obszarze badań i rozwoju, opracowała autorski program edukacyjny dla dzieci pod nazwą Świat Młodych Badaczy. Program kierowany jest do uczniów drugich, trzecich i czwartych klas szkół podstawowych a jego celem jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości mechanizmów, które rządzą rzeczywistością, i zaszczepienie w nich zainteresowania światem nauki. Projekt realizowany jest w formie 90-minutowych interaktywnych, atrakcyjnych warsztatów. Dzieci pod okiem wykwalifikowanych edukatorów przeprowadzają proste eksperymenty badawcze. Są zachęcane do zadawania pytań, wysnuwania hipotez, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Taka forma zajęć uczy samodzielności i odwagi myślenia oraz kieruje zainteresowanie dzieci w kierunku przedmiotów ścisłych. W 2016 roku w 20 lekcjach wzięła udział maksymalna liczba dzieci – 450 (100 proc. wykorzystania miejsc). Honorowym patronatem program objęła prezydent m. st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Więcej informacji