Świadoma Energia – RWE Stoen

Metryka praktyki

Firma: Stoen (Grupa RWE),
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Podstawą kampanii „Świadoma energia” są działania informacyjne oraz doradztwo w zakresie świadomego korzystania z energii elektrycznej, kierowane do osób indywidualnych i gospodarstw domowych. We wszystkich Centrach Obsługi Klientów RWE Stoen dostępne są bezpłatne „Przewodniki Domowe”, które zawierają obszerne informacje na temat zużycia energii przez poszczególne urządzenia oraz praktyczne porady. Przewodniki w wersji elektronicznej dostępne są także na stronie internetowej programu www.swiadomaenergia.pl, na której znajdują się również m.in.: sprawdzian energooszczędności, wyniki badań, praktyczne porady oraz informacje o programie. Partnerem merytorycznym „Świadomej Energii” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.Program „Świadoma Energia” powstał w odpowiedzi na oczekiwania klientów RWE Stoen jesienią 2007 roku. Przed rozpoczęciem programu, instytut badawczy TNS OBOP przeprowadził badania na zlecenie RWE Stoen, które wykazały, że 82 proc. Polaków byłoby skłonnych oszczędzać energię elektryczną z powodów finansowych. Ponad połowa Polaków (51 proc.) byłaby skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia, żeby zmniejszyć zużycie energii w swoim domu. Badania wykazują także, że w polskich gospodarstwach domowych marnuje się aż 40 proc. energii elektrycznej. Po pierwszym kwartale funkcjonowania „Świadomej Energii” widać, że idea programu cieszy się zainteresowaniem klientów spółki i pracowników. Na stronie internetowej www.swiadomaenergia.pl notuje się średnio 400 wejść dziennie.

RWE Stoen stara się dawać dobry przykład również wewnątrz organizacji. Idea programu jest wdrażana poprzez edukację pracowników oraz niskonakładowe inwestycje (m.in. instalację ruchowych wyłączników światła, wymianę starych żarówek, regularne czyszczenie opraw lamp, dopasowanie klimatyzacji do czasu pracy użytkowników). RWE Stoen bierze ponadto udział w konkursie „Europejskie Trofeum Energetyczne”, organizowanym w ramach programu „Inteligentna Energia Europa”, czym zobowiązuje się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach firmowych.