#SuperKoderzy

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Orange prowadzi działania mające promować nabywanie przez dzieci tzw. cyfrowych kompetencji umożliwiających w przyszłości m.in. tworzenie programów komputerowych. Aby zachęcić młodych (10–13 lat) do zapoznania się z podstawami kodowania oraz rozwijania kreatywności i umiejętności logicznego myślenia, został zainicjowany (w 4 krajach równolegle) projekt #SuperKoderzy. Dzieci z Francji, Hiszpanii, Rumunii i Polski w trakcie warsztatów stworzyły, za pomocą narzędzia Scratch, swoje pierwsze aplikacje w postaci gier komputerowych. Zajęcia zwieńczyła wideokonferencja, podczas której młodzi SuperKoderzy zaprezentowali efekty swojej pracy i podzielili się wrażeniami z rówieśnikami z innych krajów. W ramach polskiej edycji projektu zorganizowano w Warszawie warsztaty programowania dla 50 dzieci na co dzień rozwijających swoje umiejętności w Pracowniach Orange – multimedialnych świetlicach utworzonych w małych miejscowościach. Zajęcia prowadzili trenerzy z Fundacji CoderDojo, którzy odwiedzili również dzieci w ich miejscowościach i przeprowadzili całodzienne warsztaty kodowania.