#SuperKoderzy – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Zainicjowany przez Fundację Orange program edukacyjny #SuperKoderzy jest skierowany do szkół podstawowych i uczniów w wieku 9-12 lat (4-6 klasa). Dzieci uczą się podstaw programowania na zajęciach przedmiotowych zgodnie z podstawą programową. Dla nauczycieli przygotowano po 12 scenariuszy lekcji w 5 różnych ścieżkach przedmiotowych – matematyka i technika, przyroda, historia, język polski i muzyka. Uczniowie programują w środowisku Scratch jednocześnie łącząc teorię z praktyką. Szkoły biorące udział w programie otrzymują od Orange Polska grant na zakup niezbędnego do realizacji zajęć sprzętu a dwóch nauczycieli bierze udział w profesjonalnym szkoleniu. Nauczyciele podczas całego cyklu zajęć mogą liczyć na wsparcie ekspertów. W edycji pilotażowej uczestniczy 35 szkół i 800 dzieci z całej Polski. W kilku placówkach zajęcia wspólnie z nauczycielami prowadzą wolontariusze Orange.

Więcej informacji