Superbohater Clariter

Metryka praktyki

Firma: Clariter Poland,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Clariter Poland zorganizowała konkurs na pracownika roku Superbohatera Clariter, chcąc wyrazić uznanie dla pracowników za wybitne osiągnięcia, a także szczególny wkład w misję, cele, wartości i plan strategiczny firmy. Każdy pracownik mógł nominować kogoś do konkursu. Z tej grupy wybierano odpowiednio 5 i 3 osoby. Następnie jury, w skład którego wchodzili: dyrektor generalny Grupy; Dział Kadr Grupy; krajowi dyrektorzy generalni; lokalni dyrektorzy oraz finalista z poprzedniego roku –  wybierało pracownika roku. Nagroda została ogłoszona i przyznana 15 grudnia 2022 r. podczas spotkania online całej Grupy. Głosowanie odbywało się w ramach całej Grupy Clariter, podobnie jak i nominowani pracownicy pochodzili ze wszystkich spółek Grupy. Firma mierzy efektywność programu poprzez aktywność pracowników oraz liczbę zgłaszanych kandydatów. Z Clariter Poland sp. z o.o. wpłynęło 18 nominacji, z czego jedna osoba dotarła do ścisłego finału. W pierwszym etapie głosowania wzięło udział 60% pracowników. Liczba ta utrzymywała się w kolejnych etapach.