Summer Team Meeting

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Skanska Property Poland i Skanska Residential corocznie latem spotykają się zespołami w ramach tzw. Summer Team Meeting. Od 2015 r. w trakcie jednego z dwóch dni spotkania realizowane są na wniosek pracowników działania oparte na wolontariacie pracowniczym na rzecz inicjatywy wybranej w grupach roboczych. Ponad 100 pracowników Skanska w Polsce zbudowało plac zabaw, zaaranżowało boisko oraz pomogło w dekoracji domków z ośrodka Domów Dzieci
w Łbiskach.