Sukces to Ja

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola Poland Services,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

„Sukces to Ja” to ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet. W ramach projektu wspierane są kobiety, które chcą powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Na „Sukces to Ja” składają się bezpłatne konferencje i warsztaty, zogniskowane wokół dwóch obszarów:

  • JA-biznes – ścieżka opracowana z myślą o potrzebach kobiet, które planują założyć własną działalność;
  • JA- kariera – dla kobiet, które poszukują pracy lub chcą ją zmienić.

Według opublikowanego przez Coca-Cola i Deloitte w lutym 2017r. raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, dzięki aktywizacji zawodowej kobiet polska gospodarka może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł w perspektywie do 2025. PKB Polski może wzrosnąć nawet o 1%. Jeśli udałoby się osiągnąć w Polsce aktywność zawodową kobiet na poziomie średniej dla UE15, na rynku pracy znalazłoby się ponad 500 tysięcy nowych osób.

W I edycji programu udział wzięło ponad 1300 kobiet. Na portalu zarejestrowało się ponad 4000 aktywnych uczestniczek. Największą popularnością cieszył się moduł poświęcony zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką.

Więcej informacji: