Stypendium TRI (Poland) – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma TRI (Poland) postawiła na edukację i wsparcie zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Z tego względu rozpoczęła program stypendialny, który został zainicjowany przez prezesa TRI. Środki finansowe przekazane w ramach stypendium TRI mogą być wydane tylko na pomoce dydaktyczne dla stypendystów. Nad tym, by nie zostały wydane na inne cele, czuwa dyrekcja szkoły. Wręczenie stypendiów odbywa się podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego. Od roku 2011 stypendium ma również charakter motywacyjny − dodatkowym kryterium są szczególne osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. O przyznaniu stypendium, w oparciu o ściśle określone kryteria, decyduje dyrekcja.