Stypendium Bona Fide

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Stypendium Bona Fide ufundowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN to stypendium do kwoty 200 000 zł brutto. Jego celem jest umożliwienie najzdolniejszym polskim studentom podjęcia nauki na uczelniach z pierwszej 30 listy szanghajskiej. W pierwszej edycji skierowane do osób studiujących kierunki związane z szeroko rozumianą administracją.

Po zakończeniu nauki stypendysta, w czasie ustalonym z Fundatorem wraca do kraju, gdzie ma gwarancję podjęcia pracy w jednej ze spółek Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa.

Rekrutacja stypendystów była kilkuetapowa. W pierwszym etapie kandydaci przedstawiali wymagane dokumenty, w tym informacje o działaniach społecznych. Drugim etapem była komisja stypendialna złożona z przedstawicieli Fundatora oraz przedstawicieli innych Fundacji, które przystąpiły do projektu. Komisja przyznała 6 stypendiów.

Fundacja utrzymuje bieżący kontakt ze stypendystami. W grudniu odbyło się spotkanie świąteczne w trakcie którego stypendyści poznali się nawzajem oraz opowiadali o swych doświadczeniach na uczelniach na których studiują. Rozmawialiśmy na temat skutecznej promocji kolejnej edycji, również z wykorzystaniem historii 6 stypendystów.