Stypendia za wyniki w nauce dla studentów ostatniego roku inżynierii materiałowej

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

ArcelorMittal Poland we współpracy z AGH sponsoruje od 4 lat stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków. W roku 2021 kierunkiem tym była inżynieria materiałowa. Wśród kryteriów przyznania stypendium poza średnią ocen znajduje się działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, publikacje naukowe, osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi 900 zł i jest wypłacana przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca). W ramach programu stypendialnego, stypendyści mają również możliwość odbycia płatnego stażu w ArcelorMittal co stwarza im szansę realizować się zawodowo wykorzystując przy tym wiedzę i umiejętności zdobyte na uczelni.