Stypendia naukowe Fundacji Eurocash

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundacja Grupy Eurocash prowadzi program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży – dzieci pracowników różnych jednostek biznesowych Grupy Eurocash, jak również pracowników sklepów franczyzowych i firm partnerskich współpracujących z Grupą.

Całoroczne stypendia na rok szkolny i akademicki 2017/2018 otrzymało 144 uczniów i studentów, wyróżniających się nie tylko wynikami w nauce, ale także aktywnością społeczną, szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach oraz postawą CHCĘ, WIĘC POTRAFIĘ.

W tej liczbie 69 osób to dzieci pracowników różnych jednostek biznesowych Grupy Eurocash, a 75 to dzieci osób zatrudnionych w różnych współpracujących sieciach.

Przez pięć lat działalności Fundacja sfinansowała blisko 600 całorocznych stypendiów, wspierając 360 młodych ludzi. Różnica między tymi dwoma liczbami wynika z faktu, że o stypendium można ubiegać się co rok. Niektórym stypendystom udało się to nawet pięciokrotnie.

W gronie stypendystów są osoby, w przypadku których uzyskanie stypendium zdecydowało o ich przyszłości. Bez wsparcia finansowego Fundacji nie byli w stanie podjąć studiów.

Więcej informacji: