Stypendia dla kobiet i nauki – L’Oreal Polska

Metryka praktyki

Firma: L'Oréal Polska,
Branża: Farmaceutyka, FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
1 maja 2004 ruszyła czwarta edycja konkursu na stypendia „L’Oréal Polska dla kobiet i nauki” przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja młodych kobiet prowadzących badania naukowe oraz zachęcenie ich do wytrwałości w sytuacji, gdy życie rodzinne oraz czynniki „obiektywne” stanowią poważną przeszkodę w pracy naukowej. Przez trzy miesiące, do 31 lipca 2004, młode Polki prowadzące badania w dziedzinach biologiczno-medycznych przesyłały aplikacje do stypendiów. Warunków przystąpienia do konkursu, poza naukowymi, było kilka, między innymi wiek – nieprzekroczone 35 lat w wypadku doktorantek i 45 w przypadku habilitantek. Praca naukowa musiała być w końcowym etapie i mieć charakter aplikacyjny.Kandydatury oceniane były przez ogólnopolskie jury złożone z profesorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych w Polsce. Nazwiska trzech doktorantek i dwóch habilitantem – laureatek „L’Oréal Polska dla kobiet i nauki 2004” – zostały ogłoszone w listopadzie. Przez rok doktorantki otrzymywać będą stypendium wysokości 1 500 zł miesięcznie, natomiast habilitantki 1 800 zł na miesiąc. Od 2001 roku do trzech edycji konkursu zgłosiło się w sumie około 200 kobiet naukowców. Dziedzinami, w których 15 dotychczasowych laureatek prowadziło badania naukowe, były: ginekologia i położnictwo, biologia molekularna, immunologia, mikrobiologia, okulistyka, neurologia molekularna, onkologia, choroby płuc, choroby tarczycy, biotechnologia leków, biologia, bakteriologia i inne.