Studia podyplomowe

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Studia podyplomowe „finanse i rachunkowość w centrach finansowych” są wynikiem współpracy HP Global Business Center i 2 uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego). Pierwsza edycja programu miała miejsce w roku akademickim 2013/2014. W drugim roku działalności studiów uwzględniono uwagi absolwentów z poprzedniego naboru. 64 ze 176 godzin lekcyjnych było prowadzonych przez wolontariuszy z HP GBC – menedżerów i ekspertów – dzięki czemu w programie kładziony jest duży nacisk na wymiar praktyczny. Pracownicy HP GBC zatrudnieni na umowę o pracę, którzy chcą rozpocząć te studia, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony firmy.