Studia podyplomowe: Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że w ostatnich latach sektor hazardowy uległ znacznym zmianom. W Polsce w 2017 roku uległy zmianom regulacje prawne dotyczące hazardu, zwiększa się liczba legalnie działających podmiotów. W 2018 roku Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych objęte patronatem Totalizatora Sportowego. Program studiów to innowacyjny w skali europejskiej projekt edukacyjny, który daje możliwość pogłębienia tematu od strony zagadnień ekonomicznych oraz menadżerskich, ale również od strony dotyczącej prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu.