Studia podyplomowe na kierunku Lider CSR

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi działania edukacyjne i informacyjne z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Jedną z inicjatyw jest porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki  dotyczące organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Lider CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii firmy. Celem podjętej inicjatywy jest wyposażenie uczestników studiów w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania procesami CSR w organizacjach.