Studia podyplomowe „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

W 2009 roku dzięki współpracy firmy PricewaterhouseCoopers z Akademią Leona Koźmińskiego (ALK) uruchomiona została pierwsza edycja studiów podyplomowych poświęconych tematyce odpowiedzialnego biznesu − „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.Studia stanowią odpowiedź na niedostateczną obecność tematyki CSR-owej w edukacji menedżerów w Polsce. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby słuchacze otrzymali zarówno podstawy teoretyczne, jak i wiedzę praktyczną. Kadra kierunku złożona jest z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz doświadczonych praktyków, zajmujących się CSR-em od strony biznesowej. Inicjatywa ma w zamyśle integrować te dwa środowiska i tworzyć w ten sposób wartość dodaną dla nich i dla studentów. Edukowanie menedżerów w ramach studiów CSR-owych, w zamyśle inicjatorów kierunku, ma szansę przyczynić się do podniesienia poziomu odpowiedzialności zarządzania w polskich firmach. Obecnie niewiele uczelni w Polsce uwzględnia w swoich programach zajęcia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, a na tych uczelniach, na których tematyka ta jest podejmowana, często przedstawiana jest w sposób teoretyczny, bez odniesienia do istniejących narzędzi i rozwiązań rynkowych.

Do pierwszej edycji studiów CSR-owych zgłosiło się więcej kandydatów niż przewidziano miejsc. Opiekunowie kierunku planują kontynuować nabór w kolejnych latach i stale rozwijać i uaktualniać program.