Studia podyplomowe CSR Management

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowski patronuje studiom podyplomowym CSR Management. Studia te adresowane są do osób czynnych zawodowo, które w swoich organizacjach odpowiadają za realizację działań w zakresie CSR, lub planują podjęcia takich działań. Uczestnicy studiów otrzymują aktualną wiedzę teoretyczną oraz rozległą wiedzę praktyczną. Poznają oni popularne i niszowe działania CSR w różnych branżach, oraz dowiadują się jak w praktyce określać i realizować oczekiwania interesariuszy własnych firm.