Studia podyplomowe

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W wyniku współpracy CCC z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu powstał podyplomowy kierunek studiów: zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem w branży fashion. Zajęcia na trwających dwa semestry studiach prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu oraz członków Zarządu i kadrę menadżerską Grupy CCC..

Sposób prowadzenia zajęć i tematyka wykładów dotyczą zagadnień istotnych dla osób, które są zainteresowane pracą w międzynarodowej sieci detalicznej oraz uzyskanie całościowego spojrzenia na procesy zachodzące w dużej grupie kapitałowej. Zajęcia teoretyczne połączone są z praktykami. Absolwenci studiów podyplomowych mają szanse na zatrudnienie w spółkach Grupy CCC.

W 2017 roku została uruchomiona druga edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem w branży fashion”, na których kształci się 26 osób.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.