Studia o profilu praktycznym

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Volkswagen Poznań oparł swój program Studia o profilu praktycznym na koncepcji tzw. studiów dualnych. W ramach projektu studenci drugiego roku Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego odbywają 2-miesięczne letnie praktyki w firmie, a w roku akademickim jeden dzień w tygodniu spędzają nie na uczelni, lecz pracując w VW Poznań. W kolejnych latach studiów liczba dni pracy w zakładzie zwiększa się do dwóch, a następnie trzech. Studenci rozwijają swoją wiedzę teoretyczną i kwalifikacje zawodowe jednocześnie pod okiem wykładowców, jak i nauczycieli zawodu z zakładów VW. Program umożliwia uczestnikom równoległe zdobycie tytułu inżyniera, uprawnień w zawodzie monter mechatronik oraz odbycie kilkuletniej praktyki zawodowej.