Struktura Zarządzania Zgodnością

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada Strukturę Zarządzania Zgodnością (Compliance). Rozwiązania Compliance w PGE dotyczą ponad 40 tys. pracowników. W każdej spółce powołano komórki lub osoby (60 osób) dedykowane Compliance, które raportują do zarządów i równolegle do Dyrektora Compliance w PGE SA. Aby zapewnić im niezależność w prowadzeniu działań, ich powołanie czy zwolnienie musi być poprzedzone zgodą lub konsultacją z Dyrektorem Compliance w PGE SA. Taka struktura wspiera transparentność działań i kulturę organizacyjną opartą na uczciwości. Skraca też ścieżki przepływu informacji, co zwiększa efektywność działań.

Zasady organizacji struktury to:

  • wyznaczanie kierunków, koordynacja i wsparcie PGE SA w realizacji zadań w spółkach w oparciu o regulacje wewnętrzne, wzorce i wytyczne;
  • pozyskiwanie informacji ze spółek cyklicznie i na żądanie;
  • edukacja i komunikacja (szkolenia z etyki i regulacji antykorupcyjnych prowadzą trenerzy wewnętrzni);
  • wdrożenie systemu zgłoszeń niezgodności w Grupie PGE;
  • wyjaśnianie zgłoszeń incydentów niezgodności oraz weryfikacja.