Strategia Dialogu Społecznego w zakresie poszukiwania gazu niekonwencjonalnego oraz prowadzenia debaty publicznej – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada najwięcej (15) polskich koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu z łupków. Zyskanie akceptacji społeczności lokalnych jest kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Dlatego PGNiG opracowało Strategię Dialogu Społecznego w zakresie poszukiwania gazu niekonwencjonalnego oraz prowadzenia debaty publicznej. Temat poszukiwań gazu z łupków dotyczy wszystkich Polaków, choć w różnych aspektach, tak więc komunikacja ogólnopolska i lokalna muszą się wzajemnie uzupełniać, budować rzetelną wiedzę dostosowaną do potrzeb odbiorcy. PGNiG odwołuje się do wiedzy ekspertów i wyników prac niezależnych instytutów badawczych, ale stawia na dialog i dotarcie z informacją do jak największej grupy odbiorców. Przygotowując działania lokalne, firma rozpoczęła prace od badań społecznych. Pytania mieszkańców dotyczą konkretnych elementów wpływu prac na środowisko, bezpieczeństwo, krajobraz, przychody gminy, miejsca pracy itp. W ramach lokalnego programu edukacyjnego, PGNiG zorganizowało warsztaty dla przedstawicieli samorządowców i mediów umożliwiające poznanie wszystkich aspektów poszukiwania gazu z łupków. Ważny był bezpośredni kontakt z mieszkańcami, stąd pomysł na dyżury ekspertów w miejscowościach i gminach, na terenie których planowane są prace poszukiwawcze (od czerwca 2012 roku odbyło się kilkadziesiąt takich dyżurów i spotkań). Równocześnie, w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, firma współpracuje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, zainicjowała powstanie portalu www.lupkipolskie.pl, wysyła newsletter do ponad 4 tys. odbiorców, w tym przedstawicieli administracji publicznej,  sejmu, senatu, mediów i samorządów.