Strony internetowe poświęcone etyce

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W 2015 r. w Skanska uruchomione zostały nowe strony intranetowe poświęcone etyce. Znajdują się na nich m.in. informacje o działaniach podejmowanych w tej dziedzinie przez firmę; „Biblioteka dylematów etycznych”, czyli zestawienie zapytań i zgłoszeń, jakie wpłynęły do Komitetu ds. Etyki wraz z rekomendacją postępowania w danej sytuacji; najważniejsze dokumenty etyczne obowiązujące w Skanska oraz informacje o Komitecie ds. Etyki i możliwościach kontaktu z nim.

Na stronach znajdują się także przypadki etyczne analizowane w trakcie szkoleń „Nasza praca, nasze wartości”, e-learning dotyczący Kodeksu postępowania Skanska oraz filmy o etyce. Zamieszczono również Mapę Etyki – narzędzie wspierające dążenia jednostki biznesowej do liderstwa w zakresie etyki – oraz „Kartę wyników z zakresu etyki” dla Polski, pozwalającą mierzyć postępy poczynione w zakresie etyki przez jednostki biznesowe i całą Grupę Skanska.