Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

W firmach, w których program działa już od wielu lat, pojawiają się nowe potrzeby. W PKN Orlen zasadne okazało się utworzenie strony internetowej wolontariatu pracowniczego, która w sposób prosty, zrozumiały i zachęcający przedstawia wszystkie programy z zakresu wolontariatu, w jakie pracownicy mogą się zaangażować. Strona porządkuje również dotychczas zrealizowane inicjatywy i pozwala na szerszą komunikację projektów oraz szybsze docieranie z informacją do osób zainteresowanych. Daje też kolejną możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z koordynatorami projektu w PKN ORLEN.

http://www.wolontariat.orlen.pl/