Street to School – Aviva

Metryka praktyki

Firma: Aviva,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Aviva poprzez swój międzynarodowy program Street to School koncentruje się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. Zdobywanie wiedzy jest przepustką do lepszej przyszłości. Polska edycja programu skierowana jest do podopiecznych świetlic środowiskowych w Radomiu. Tu dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek, wsparcie psychologa czy pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki programowi i zaangażowaniu wolontariuszy z Avivy, dzieci mogą poszerzyć wiedzę i zainteresowania z różnych dziedzin nauki, uczestnicząc w cyklu olimpiad edukacyjnych Avivy (m.in. Olimpiada Wiedzy Wszelakiej, Mole Książkowe, Historyczna, Języka angielskiego) oraz poprzez regularne zajęcia z języka angielskiego i informatyki. Każda świetlica została przez firmę wyposażona w sprzęt komputerowy i biblioteczkę. Partnerem w realizacji akcji jest Fundacja Przyjaciółka. W 2011 roku programem zostało objętych 80 dzieci.