Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.25

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 5 - Równość płci

W 2021 roku Grupa CCC przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju GO.25 do 2025 roku, która jest integralnym elementem Strategii Biznesowej GO.25 oraz stanowi fundament dla wszystkich działań strategicznych. Strategia opiera się na 4 głównych obszarach: PRODUKT (cyrkularność), ŚRODOWISKO (niskoemisyjność), PRACOWNICY (różnorodność), SPOŁECZEŃSTWO (transparentność). Kierunki strategiczne zostały określone w nawiązaniu do oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostosowane do wymogów regulacyjnych i trendów w obszarze ESG.