Strategia zdrowia – Model Wellbeing

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Na podstawie przeprowadzonej ankiety firma CEMEX Polska określiła, co zostało zrobione w zakresie wellbeingu, a co warto jeszcze udoskonalić. Opracowano i rozpoczęto wdrażanie nowej strategii zdrowia – Model Wellbeing, który oferuje zbiór zasobów pozwalających lepiej zarządzać zdrowiem fizycznym i emocjonalnym, finansami oraz doświadczeniem pracownika. Jako priorytetowe zostały wdrożone: działania z zakresu zdrowia psychicznego, szkolenia i konsultacje z psychologiem, program antynikotynowy, profilaktyka onkologiczna, kampania Twój zdrowy ruch, promująca aktywny tryb życia i zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, kampanie z CardiO, mające na celu edukację i zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego, oraz Dni Zdrowia, na których była możliwość wykonania profilaktycznych badań analizujących stan zdrowia i konsultacji ze specjalistami. W 2022 r. uzyskano mniejszy wskaźnik absencji chorobowej niż w poprzednim roku.