Strategia wellbeingowa #DobryStan

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Strategia wellbeingowa #DobryStan to wsparcie pracowników PZU. Składa się na nią kilka elementów: „energia życiowa” – rozwija świadomość i uczy, jak wpływać na wysoki poziom energii fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, jak dbać w zakresie profilaktyki zdrowia; „odporność psychiczna” – uczy, jak radzić sobie z szybkim tempem życia i pracy oraz wspierać stabilną kondycję psychofizyczną pracowników i całych zespołów (pracownikom są oferowane narzędzia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych); „styl pracy” – stawia na nowoczesne, elastyczne środowisko pracy, które sprzyja efektywnej pracy i umożliwia godzenie życia zawodowego i prywatnego. Uruchomienie Programu Wsparcia Pracowników (EAP) #rozmawiajMY spowodowało, że pracownicy mogą uzyskać pomoc w różnych trudnych sytuacjach; spotkania z ekspertami, których celem jest dostarczenie aktualnej, sprawdzonej wiedzy w obszarze zdrowia fizycznego oraz psychicznego (wspieranie menedżerów w nowej roli – wspierającego i angażującego lidera zarówno w obszarze budowania własnej odporności psychicznej jak i odporności oraz zaangażowania zespołów; w warsztatach wzięło udział 245 menedżerów; wspieranie pracowników w sytuacjach kryzysowych m.in.: poprzez edukację, budowanie otwartości i świadomości wyzwań związanych ze stanem zdrowia, kondycją mentalną oraz zmieniającymi się warunkami pracy w najbliższym otoczeniu biznesowym dostarczanie różnorodnych form rozwoju: cykl webinariów, szkoleń i warsztatów dotyczących m.in.: efektywności i współpracy w trybie pracy hybrydowej, dostęp do platformy szkoleń online, liczne kampanie informacyjne i edukacyjnych promujące zdrowe nawyki.