Strategia Think Blue. Factory

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach strategii Think Blue. Factory, która jest realizowana w skali całej grupy, firma Volkswagen Motor Polska dąży do ograniczenia uciążliwości środowiskowej fabryki o 25% do 2018 roku. W tym celu wdrożono takie metody oszczędzania energii, jak oświetlenie LED, wyłączające światło czujniki ruchu, freecooling wykorzystujący ujemną temperaturę do chłodzenia maszyn i falowniki regulujące prędkość obrotową silników elektrycznych prądu przemiennego. Cyklicznie organizowane są także warsztaty i szkolenia w celu zapoznania załogi ze sposobami oszczędzania energii, mediów i zasobów w firmie. Od 2010 roku do października 2014 roku zakład zredukował zużycie wody o 58%, energii o 26%, zmniejszył też emisję CO2 o 98% – w przeliczeniu na wyprodukowany silnik.