Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016–2018

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice przyjął Strategię społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016–2018. Dokument określa wizję CSR, priorytetowe obszary zaangażowania lotniska, kierunki i cele działań na kolejne lata, a także wskaźniki, którymi będą monitorowane postępy w przeprowadzaniu tych koncepcji.

W ramach obszarów priorytetowych będą realizowane tzw. projekty flagowe, a ich wdrożenie ma dać spółce oraz interesariuszom wymierne korzyści. W związku z tym w strategii położono nacisk na budowanie relacji z klientami, przejrzyste zasady współpracy z partnerami biznesowymi oraz dalszy rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Wizja społecznej odpowiedzialności Kraków Airport zakłada także dalszą troskę o środowisko. Nad strategią pracował zespół ds. CSR powołany przez Zarząd portu spośród pracowników reprezentujących różne obszary działań. Zespół wspierała zewnętrzna firma doradcza.