Strategia różnorodności i włączania (R&W) jako główny czynnik rozwoju kultury opartej na wartościach – HSBC Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: HSBC Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2010

HSBC, zawdzięczając swój sukces umiejętnemu wykorzystaniu zróżnicowanych stylów pracy i kompetencji, promuje politykę różnorodności w zatrudnieniu, wsłuchuje się w opinie i poglądy pracowników oraz stara się rozwiązywać ich problemy.

Strategia różnorodności i włączania R&W realizowana jest w procesie rekrutacji przebiegającym zgodnie z obowiązującą i podkreślaną przez bank filozofią „równości traktowania”. W firmie funkcjonuje program mentorski, system elastycznego świadczenia pracy oraz jasny program nagradzania pracowników. W roku 2010 firma uruchomiła „Career adventure” – program praktyk wewnętrznych dla pracowników banku. Strategia R&W sprzyjać ma także poprawie równowagi w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, jak też przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych. Liczba kobiet na szczeblu zarządzającym w polskim banku HSBC wzrosła w 2010 roku do średniego poziomu 25% w porównaniu ze średnią 10% w roku 2009. W kierownictwie najwyższego szczebla zasiadają przedstawiciele różnych grup etnicznych.

HSBC opracowała wskaźnik R&W, którego poziom określany jest w dorocznej ankiecie pracowniczej na podstawie 8 czynników: stopień determinacji HSBC w zakresie zapewnienia równych szans wszystkim zatrudnionym, środowisko pracy szanujące odmienność opinii, godziwe traktowanie pracowników w całej organizacji bez względu na pochodzenie lub różnice, docenianie wkładu pracowników, poczucie przynależności do zespołu, poszanowanie godności pracowników, zapewnienie warunków umożliwiających osiągnięcie sukcesu wszystkim bez względu na pochodzenie, możliwość otwartej krytyki przejawów nagannych zachowań w organizacji.

Strategia R&W przyczynia się m.in. do wzrostu konkurencyjności banku, polepszenia relacji z klientem, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz przyciągania utalentowanej kadry. W 2011 roku bank planuje uruchomienie sieci liderów i grup zadaniowych R&W, których zadaniem będzie monitorowanie postępów realizacji strategii.