Strategia równości

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2022

W firmie Kuehne+Nagel obowiązuje Polityka Różnorodności; jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, nękaniu czy mobbingowi, ustanawia ona także równe szanse i prawo do równego traktowania. Firma podjęła działania na rzecz równości kobiet w dostępie do zatrudnienia (w każdym procesie rekrutacyjnym w puli finałowych kandydatów znajduje się kobieta), podnoszenia kwalifikacji (równy dostęp pracowników do szkoleń i międzynarodowych programów rozwojowych oraz talentowych, które kształtują przyszłą kadrę menedżerską), awansów (90% wyższych stanowisk menedżerskich ma w puli sukcesorów kobietę) oraz równości wynagrodzeń. Celem firmy jest zagwarantowanie równego traktowania i możliwości zatrudnienia oraz awansu w oparciu o kompetencje. Kuehne+Nagel monitoruje liczbę kobiet w sukcesji, w programach talentowych i rozwojowych, a system wynagradzania oparty jest o wartościowanie Korn Ferry i wynagrodzenie zgodne z widełkami płacowymi i benchmarkiem rynkowym dla wszystkich poziomów stanowisk w firmie, dodatkowo została obliczona luka płacowa, która będzie korygowana działaniami w 2023 r.