Strategia Powering Progress

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

W lutym 2021 r. Shell opublikował strategię Powering Progress i zadeklarował, że stanie się biznesem o zerowej emisji netto do 2050 r. zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, a Shell Polska wpisuje się w te działania. Shell wspiera porozumienie paryskie oraz pakiet Fitfor55, firma chce dostarczać więcej czystej energii.

Zgodnie ze strategią, Shell dąży do uzyskania neutralności na trzy sposoby:

  • osiągnięcie zerowych emisji przy wytwarzaniu produktów (oleje, smary);
  • zmniejszenie emisyjności CO2 w sprzedawanych produktach (wodór, biopaliwa, energia odnawialna);
  • wspieranie redukcji CO2 wśród swoich klientów z branż energochłonnych.

W Polsce Shell wprowadził już neutralne emisyjnie oleje Shell Helix, inwestuje także w stacje LNG – w 2021 r. otwarta została druga tego typu stacja w Polsce w Świecku. Shell Polska wdraża także ładowarki szybkiej mocy Shell-IONITY oraz umożliwia swoim klientom biznesowym kompensację emisji CO2 poprzez zakup kredytów węglowych.

Aby osiągnąć zerową emisję netto Shell nadal będzie realizować cele krótkoterminowe, w tym nowe cele cząstkowe w zakresie redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla netto:

  • 6–8% do 2023;
  • 20% do 2030;
  • 45% do 2035;
  • 100% do 2050 roku, względem roku 2016.

Ponadto firma wskazała, że całkowite wydobycie ropy naftowej przez firmę osiągnęło szczyt w 2019 r., a całkowita emisja CO2 osiągnęła szczyt w 2018 r. (1,7 gigaton rocznie). Shell będzie dążyć też do zapewnienia sobie możliwości sekwestracji (CCS) dodatkowych 25 mln ton CO2 rocznie do 2035 roku oraz dąży do wykorzystania rozwiązań opartych na ochronie przyrody (Nature Based Solutions), aby kompensować emisje około 120 mln ton CO2 rocznie do 2030 roku, zgodnie z przyjętą filozofią, że najpierw należy unikać i ograniczać emisje, a jeśli jest to niemożliwe – wtedy kompensować.

Strategia Powering Progress wspiera najbardziej ambitny cel porozumienia paryskiego, tj. ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C. Shell chce zapewnić swoim klientom produkty i usługi, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko. Co istotne, strategia Shell zakłada nie tylko uzyskanie neutralnego emisyjnie biznesu, ale też wsparcie dla innych sektorów energochłonnych tj. lotnictwo, żegluga, transport ciężki.

LNG pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22% w porównaniu z dieslem, a silniki LNG emitują nawet do 50% mniej hałasu. Natomiast dzięki wprowadzeniu na rynek neutralnych emisyjnie środków smarnych Shell zrekompensuje emisje z całego cyklu życia ponad 200 mln litrów nowoczesnych syntetycznych środków smarnych, co odpowiada wycofaniu z ruchu 340 tysięcy samochodów i ma zrównoważyć emisje 700 tysięcy ton CO2 rocznie.