Strategia i polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Na początku 2016 roku Credit Agricole Bank Polska wdrożył Strategię i politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Strategia banku pozycjonuje CSR jako integralną część wszystkich obszarów prowadzonej działalności. W celu efektywniejszego zarządzania, koordynacji, raportowania i promocji CSR powołano grupę roboczą CSR Green Evolution złożoną ze specjalistów – przedstawicieli kluczowych obszarów banku. Strategia CSR Banku obejmuje 3 cele strategiczne, do których należą: wspieranie społeczności lokalnych w realizacji wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju; doskonalenie relacji z pracownikami i klientami; zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem pozafinansowym.