Strategia ograniczania wpływu na środowisko – TESCO Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Globalna strategia Tesco zakłada ochronę zasobów naturalnych i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla, który jest bezpośrednią przyczyną globalnego ocieplenia. Firma postanowiła zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne i zobowiązała się do obniżenia emisji dwutlenku węgla na 1 m2 powierzchni we wszystkich sklepach i centrach dystrybucyjnych o 10% do końca lutego 2009 roku.Strategia ograniczania wpływu na środowisko Tesco Polska opiera się na trzech filarach. 1) Redukcja emisji CO2 poprzez zmniejszenie poboru energii opiera się na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii: paneli słonecznych, wiatraków i gruntowych wymienników ciepła. Te rozwiązania zastosowano w 5 sklepach. W innych punktach stosowane są następujące metody oszczędzania energii: zmiana systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz instalacja pokryw na meblach chłodniczo-mrożących. 2) Zbieranie odpadów poddawanych recyklingowi, dzięki któremu w 2007 r. odzyskano 20 tys. ton makulatury. Od 2008 roku zmieniła się metoda pomiaru efektywności – liczony jest współczynnik odpadów, które nie trafiają na wysypisko. 3) Kształtowanie proekologicznych postaw pracowników i klientów. W tym celu przekonuje się klientów do używania jak najmniejszej liczby reklamówek, a partnerzy biznesowi są zachęcani do zmniejszania ilości opakowań i stosowania opakowań podlegających odzyskowi.

W wyniku programu ograniczono zużycie jednorazowych reklamówek o 14% w skali roku, zaś emisję CO2 o 18% (dane za rok 2007).