Strategia odpowiedzialności społeczno – lokalnej

Metryka praktyki

Firma: Amplus,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma Amplus w swojej strategii kieruje się odpowiedzialnością społeczno-lokalną. Jej działania obejmują promocję zdrowego żywienia poprzez partnerstwo przy lokalnych wydarzeniach (np. krakowskiej Wigilii Jana Kościuszki zorganizowanej dla osób bezdomnych i potrzebujących), wdrażanie programów edukacyjnych (m.in. program Owoce i Warzywa w Szkole) oraz wsparcie aktywności poprzez dostarczanie zdrowej żywności. Firma uczestniczy w imprezach okolicznościowych, targach, wydarzeniach charytatywnych i angażuje w ich realizację lokalną społeczność oraz pracowników.