Strategia odpowiedzialnego biznesu – Instytut Monitorowania Mediów

Metryka praktyki

Firma: Instytut Monitorowania Mediów,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/PROBLEM:

Instytut Monitorowania Mediów (IMM) postanowił budować przewagę konkurencyjną swojej firmy w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Strategia odpowiedzialnego biznesu IMM jest kompleksowym zestawem działań obejmującym relacje z najważniejszymi interesariuszami firmy.

Relacje z pracownikami: IMM wprowadził badania satysfakcji wszystkich pracowników za pomocą anonimowej ankiety. Wyniki badań sporządzone przez niezależną osobę, prezentowane są wszystkim pracownikom.

Prowadzone są prace nad kodeksem postępowania w firmie, mającym na celu unikanie dyskryminacji pracowników, poszanowanie jednostki oraz promocję edukacji pracowników. W Instytucie osiągnięto cel równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska, a w kadrze kierowniczej 54 procent stanowią kobiety.

Relacje z klientami: Prowadzone jest cykliczne (co pół roku) badanie poziomu satysfakcji. Ankiety zawierają bardzo cenne informacje, dzięki którym podnoszona jest stałe jakość usługi. Instytut angażuje się również w akcje społeczne swoich klientów.

Ponieważ jest to zbyt mała organizacja, aby samodzielnie wspierać wszystkie potrzebujące grupy, Instytut angażuje się w społeczne inicjatywy poprzez bezpłatne dostarczanie wyniku monitoringu mediów i wymaganych analiz dla klientów organizujących akcje.

W sierpniu 2004 roku Instytut uruchomił kolejny projekt przeznaczony dla obecnych i potencjalnych klientów jest nim serwis o tematyce public relations PRoto (www.proto.pl).

Relacje ze społeczeństwem: Instytut przygotowuje analizy i raporty do użytku publicznego, jak np. analiza kampanii prezydenckiej, co wpływa na rozpoznawalność instytucji. Współpracuje także z licznymi organizacjami społecznymi.

Z jedną z nich IMM organizuje konkurs Praktykuj za granicą, skierowany do studentów kierunków związanych z public relations i komunikacją społeczną, która daje im szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez zagraniczne praktyki w międzynarodowych agencjach PR.

Relacje z partnerami i dostawcami:Z myślą o mediach opracowany został specjalny projekt badający liczbę cytatów z mediów ukazujących się w innych mediach, czyli raport Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce, dzięki czemu media otrzymują rzetelne informacje na temat swojej działalności.

Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie wiarygodności danego medium, a tym samym na wzrost jego czytelnictwa, oglądalności lub słuchalności. Dane uzyskane z tego badania są dystrybuowane bezpłatnie, co miesiąc.

KORZYŚCI:

– Polepszenie i wzmocnienie relacji z klientami i partnerami;
– Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanych zadań, m.in. dzięki pozytywnej ocenie ich pracy dokonanej przez klientów;
– Podwojenie wartości sprzedaży usług IMM;
– Zmniejszenie rotacji pracowników, co ogranicza koszty w sferze szkoleń, podwyższa jakość świadczonych usług, zapewnia długofalowy wzrost wartości firmy i właściwe standardy współpracy z innymi firmami.

WYZWANIA:

– Koordynacja i rozwój strategii jako całości oraz jego finansowanie;
– Współpraca z partnerami.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Należy zadbać o dialog ze wszystkimi pracownikami, których działania i postawy są dowodem, na ile strategia jest realizowana w rzeczywistości (a nie była jedynie martwym zapisem);
– W przypadku działań na wielu płaszczyznach (klienci, pracownicy, społeczność lokalna, itd.)ważną rolę odgrywa komunikacja i pokazywanie, ze poszczególne działania wynikają z całościowej strategii. Wówczas są lepiej rozumiane i odbierane przez zespół.