Strategia komunikacji BIBUS MENOS

Metryka praktyki

Firma: BIBUS MENOS,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma BIBUS MENOS postawiła na poprawę przepływu informacji między pracownikami różnych szczebli. W tym celu została wdrożona strategia komunikacji. W ramach praktyki odbywają się ogólnofirmowe spotkania miesięczne, na których Zarząd przedstawia podsumowania i plany na nadchodzący okres. Na zgromadzeniach tych obecni są wszyscy zatrudnieni. Dwa razy w roku odbywa się przegląd zarządzania BIBUS MENOS, a wnioski z niego dostępne są dla całej załogi. Dodatkowym elementem poprawiającym komunikację na linii: pracownicy – Zarząd są Indywidualne Strategie Rozwoju. Pracownicy z początkiem roku przygotowują strategie swojego rozwoju zawodowego, gdzie przedstawiają własne założenia na nadchodzący rok oraz plan ich realizacji z uwzględnieniem koniecznych zasobów, strategie przekazywane są kierownikom, a następnie Zarządowi, gdzie są analizowane i akceptowane.