Strategia klimatyczna Lidl Polska

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Lidl Polska poprzez opracowanie celów klimatycznych, które opierają się na metodologii Science Based Targets wnosi wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80% (w porównaniu z 2019 r.) m.in. przez korzystanie (od roku 2022) w 100% z zielonej energii, rozszerzania oferty produktów neutralnych dla klimatu, zrównoważone zarządzanie energią (zgodnie z ISO 50001), stosowanie proekologicznych rozwiązań w swoich budynkach, (m.in. oświetlenia LED, paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych oraz instalacji pomp ciepła). Lidl również tworzy przy swoich sklepach łąki kwietne, które pomagając w zachowaniu bioróżnorodności, mają pozytywny wpływ na klimat. Sieć zachęca do zmniejszenia emisji również dostawców – przede wszystkim tych, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3 – do 2026 r. powinni ustalić swój własny cel klimatyczny. Miarą efektywności praktyki jest:

  • całkowity % redukcji emisji w zakresie 1, 2, 3 (Scope 1,2,3)
  • liczba obiektów z rozwiązaniami ekologicznymi
  • liczba obiektów z certyfikatami zrównoważonego budownictwa

Wprowadzone rozwiązanie jest wkładem w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. Pozwala nie tylko na redukcję emisji CO2 do atmosfery, ale również na optymalizacje i oszczędności w ramach działalności firmy (np. ponoszone są mniejsze koszty energii).

https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/strategia-klimatyczna