Strategia „Grow. Rośniemy razem”

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W 2021 roku Orange Polska ogłosił nową strategię – „Grow. Rośniemy razem” Jest ona ważna także z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy odpowiedzialność społeczna znalazła się w firmie na równi z innymi filarami strategicznymi. Oznacza to, że wyzwania i kwestie związane z odpowiedzialnością mają tę samą wagę oraz ten sam poziom zarządzania co cele biznesowe. wchodzą w procesy, zmieniają działania firmy w poszczególnych obszarach czy model biznesowy. Dwa filary obszaru odpowiedzialność, które firma uważa za kluczowe to wpływ na środowisko i klimat oraz włączenie cyfrowe. Obszar środowiskowy ujęty został w strategię klimatyczną program #OrangeGoesGreen, który obejmuje 13 projektów prośrodowiskowych. Drugi obszar to włączenie cyfrowe – to inwestycje w rozwój sieci, zapewnienie powszechnego dostępu do usług oraz edukację cyfrową dzieci i młodzieży, a także seniorów.