Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W czerwcu 2021 Bank Pekao ogłosił pierwszą Strategię ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój” na lata 2021-2024. Strategia ESG jest oparta na trzech filarach. W ramach filaru „Środowisko” organizacja chce zwiększyć zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatu finansując „zielone” projekty. Poprzez działania filaru „Zaangażowanie” Bank chce wzmacniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Z kolei w ramach trzeciego filaru – „Ład” – Bank zamierza pozostać przykładem odpowiedzialnego podejścia do biznesu.