Strategia działania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – The Boston Consulting Group

Metryka praktyki

Firma: The Boston Consulting Group,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

The Boston Consulting Group w ramach wsparcia organizacji pozarządowych opracowała strategię działania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Konsultanci przeanalizowali perspektywę wewnątrz fundacji: odbyły się rozmowy z kierownictwem, warsztaty strategiczne dla dyrekcji oraz analiza wewnętrznych dokumentów. Firma udzieliła również wsparcia metodologicznego i merytorycznego, dokonała analizy porównawczej rozwiązań stosowanych w innych wiodących organizacjach międzynarodowych oraz analizy mediów. Nowa strategia, wynikająca z interpretacji misji i wizji, ma na celu usystematyzowane, skupione i efektywne podejście do programów fundacji; integrację obecnych działań w kilka spójnych merytorycznie inicjatyw; zapewnienie stabilnych przychodów poprzez ich dywersyfikację i większe uniezależnienie się od dotacji; poprawę wizerunku oraz obecności w mediach.

Więcej informacji